Làm việc ở Nhật Bản

img detail
27/11/2019 Làm việc ở Nhật Bản

 Có những người không đáp ứng các yêu cầu về tư cách cư trú để làm công việc họ muốn ở Nhật Bản và không thể có được công việc họ muốn. Một số người lại không thể gia hạn tư cách cư trú tại Nhật Bản và phải trở về nhà trong khi vẫn đang làm việc. Vậy nên chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về tình trạng cư trú.

bulb Những điểm điểm chính về các loại tư cách lưu trú

・3 loại hình tư cách lưu trú tiêu biểu để làm việc tại Nhật Bản
① Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế (Gọi tắt là “Visa lao động”)
② Thực tập kỹ năng đặc định (Bắt đầu từ năm 2019)
③ Thực tập kỹ năng (Chiếm số lượng lớn nhất từ trước đến nay)

・ Nếu là đi du học, thực chất là không được phép làm việc tuy nhiên nếu xin được “Đơn chấp thuận cho phép lao động ngoài tư cách” thì có thể xin việc làm them được (về nguyên tắc là dưới 28 tiếng/tuần)

▼続きを読む

 Để du học, làm việc lâu dài tại Nhật Bản thì cần phải có tư cách lưu trú tương ứng. “Tư cách lưu trú” là điều kiện cần thiết để xin được Visa tuy nhiên đôi khi người ta hay gọi tư cách lưu trú là “Visa” nên ta cũng có thể coi như “Tư cách lưu trú” và “Visa” là tương tự nhau. Có rất nhiều loại tư cách lưu trú, từ tư cách “người vĩnh trú” có thể làm được rất nhiều thứ cho đến tư cách lưu trú “tạm trú ngắn hạn” bị giới hạn rất nhiều hoạt động, tổng cộng có khoảng 30 loại tất cả.

 Chính sách của Nhật Bản đối với người nước ngoài về nguyên tắc là không thừa nhận việc cư trú dài hạn (nhập cư) nếu chỉ làm việc trong các lĩnh vực không có chuyên môn, không có kỹ thuật (tức lĩnh vực lao động đơn giản). Vậy nên điều quan trọng là những người có nguyện vọng học tập, làm việc lâu dài tại Nhật Bản thì cần xin tư cách lưu trú gì. Để xin và gia hạn tư cách lưu trú cần rất nhiều điều kiện, cũng có nhiều người Việt Nam không gia hạn được tư cách lưu trú mà phải về nước khi vẫn đang học tập và làm việc. Chúng ta hãy tự mình tìm hiểu những điều cơ bản về tư cách lưu trú chứ đừng chỉ nên phó mặc cho các trường Nhật ngữ và các công ty phái cử.

▲閉じる

Các loại tư cách lưu trú chính (Visa) và khả năng làm việc

Sự khác nhau chính giữa các loại tư cách lưu trú

※ [Trình độ tiếng Nhật] được tính là trình độ sau khi đã sang Nhật một thời gian nhất định.