Làm việc ở Nhật Bản

img detail
27/11/2019 Làm việc ở Nhật Bản

bulb Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng

・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việt
đang sống tại Nhật
・Có công ty phái cử và tổ chức quản lý
(nghiệp đoàn tiếp nhận)
・Không thể mang theo gia đình sang cùng
・Sau khi đến Nhật không thể thay đổi nơi làm việc

Lực lượng người Việt “đông đảo nhất” tại Nhật Bản

・Hiện có khoảng 330.000 người Vệt đang sống tại Nhật (đến thời điểm tháng 12 năm 2018), trong số đó khoảng 164.000 người là thực tập sinh, chính là lực lượng “đông đảo nhất” trong cộng đồng người Việt.

・Các nước có nhiều thực tập sinh nhất tại Nhật Bản theo thứ tự là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines.

・Các ngành nghề của chế độ thực tập sinh là có giới hạn, các ngành nghề đang tiếp nhận nhiều người là cơ khí, kim loại, xây dựng, chế biến thực phẩm,..

Công ty phái cử và tổ chức quản lý (nghiệp đoàn tiếp nhận)

【 Quy trình chính của chế độ thực tập kỹ năng 】

Đăng tuyển

     Cơ quan quản lý – Nghiệp đoàn của Nhật Bản (thường gọi là “Nghiệp đoàn tiếp nhận”) tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ công ty Nhật Bản cần tiếp nhận thực tập sinh (tên chính thức là cơ quan tiếp nhận)

Yêu cầu giới thiệu thực tập sinh

    Cơ quan quản lý sẽ liên lạc với cơ quan (công ty) phái cử của Việt Nam, yêu cầu giới thiệu thực tập sinh ứng với yêu cầu tuyển dụng.

Phỏng vấn, tuyển dụng

    Công ty tiếp nhận (hoặc cơ quan quản lý) sẽ phỏng vấn các ứng viên người Việt được công ty phái cử giới thiệu và chốt tuyển dụng.

Đào tạo, cử đi

    Các ứng viên đã được chốt tuyển dụng sẽ được công ty phái cử đào tạo tiếng Nhật (= phần lớn là 6 tháng), sau đó cử đi sang Nhật.

    Các ứng viên đã được chốt tuyển dụng sẽ được công ty phái cử đào tạo tiếng Nhật (= phần lớn là 6 tháng), sau đó cử đi sang Nhật.

Bắt đầu thực tập

    Bắt đầu quá trình thực tập kỹ năng tại công ty tiếp nhận.

doc Vai trò của cơ quan quản lý

 Ngay cả sau khi kì thực tập kỹ năng bắt đầu, cơ quan quản lý vẫn có vai trò như sau:
・Quản lý, chỉ đạo để thực tập sinh được làm đúng nghiệp vụ (thực tập kỹ năng) tại công ty tiếp nhận.
・Thông báo chính xác về chế độ thực tập kỹ năng cho công ty tiếp nhận và công ty phái cử.
・3 tháng một lần kiểm tra công ty tiếp nhận thực tập sinh, báo cáo với Cục quản lý xuất nhập cảnh.
・Trao đổi cùng thực tập sinh về điều kiện cuộc sống sinh hoạt.

▼続きを読む

  Chế độ thực tập kỹ năng được chia làm 2 loại là: người lao động thuộc công ty con tại nước ngoài được cử sang công ty mẹ để thực tập (chế độ công ty độc lập) và loại thông qua cơ quan quản lý – nghiệp đoàn (thường gọi là “Nghiệp đoàn tiếp nhận”), các doanh nghiệp thuộc nghiệp đoàn sẽ tiếp nhận thực tập sinh (chế độ cơ quan quản lý). Hiện tại, hơn một nửa số thực tập sinh người Việt tại Nhật là theo chế độ có cơ quan quản lý này.

▲閉じる

Điểm khác nhau so với Visa lao động và thực tập kỹ năng đặc định

・ Mang theo gia đình… Khác với tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”, người đi theo diện thực tập kỹ năng sẽ không được phép xin [Visa sống cùng gia đình] cho gia đình của mình (vợ/chồng) cùng sang Nhật.

・ Chuyển việc… Khác với chế độ thực tập kỹ năng đặc định, khi sang đến Nhật bạn sẽ không được phép thay đổi nơi làm việc. Nếu tự ý thay đổi sẽ bị coi là “Bỏ trốn”, “Lao động bất hợp pháp” nên tuyệt đối bạn không được phép làm điều đó.

external link Những chú ý về việc bỏ trốn khỏi nơi thực tập (Đại sứ quán Nhật Bản)

OTIT và [Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng]

  OTIT (Cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng nước ngoài) đã phát hành “Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng” dành cho các bạn thực tập sinh. Trong sách có viết những điều quan trọng về toàn bộ chế độ thực tập sinh kỹ năng một cách dễ hiểu. Trên trang chủ của OTIT cũng đăng tải rất nhiều thông tin hữu ích dành cho thực tập sinh kỹ năng.

external link Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng (Bản tiếng Việt)

external link Trang chủ của OTIT (Bản tiếng Việt)

Tiền lương là bao nhiêu? Tiền phải trả cho công ty phái cử là bao nhiêu?

 Mức tiền lương nhận được tại Nhật và số tiền phải trả cho công ty phái cử tại Việt Nam có sự khác biệt rất lớn tùy thuộc vào công ty tiếp nhận và công ty phái cử. Việc quan trọng phải tìm hiểu thật nhiều thông tin để chọn công ty phái cử tốt. Tiền phí dịch vụ trả cho công ty phái cử có được đăng tải trên website này và trong “Sách hướng dẫn thực tập sinh kỹ năng”. Ngoài ra website này cũng giới thiệu một số ví dụ cụ thể về số tiền phí dịch vụ mà các bạn cựu thực tập sinh đã trả cho công ty phái cử và tiền lương nhận được tại nơi thực tập kỹ năng.

Trải nghiệm du học – Kỳ 4

Tôi trở về Nhật Bản để đi du học – Trải nghiệm du học – Kỳ 3

Có được N1 sau chưa đầy 3 năm đến Nhật Bản TRẢI NGHIỆM DU HỌC – KỲ 2

Phải làm gì để đến với thành công? – Trải nghiệm du học – Kỳ 1