Làm việc ở Nhật Bản

img detail
27/11/2019 Làm việc ở Nhật Bản

  Tư cách lưu trú điển hình cho người nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Nhật là “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”, thường được gọi là “Visa lao động”. Mặt khác, đôi khi được gọi là Kỹ-Nhân-Quốc. Điều kiện bắt buộc với tư cách này là phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên hoặc tốt nghiệp trường chuyên môn tại Nhật Bản.

bulb [Những điểm chính của tư cách Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế]

・Đối tượng nghiệp vụ được giới hạn là các công việc đỏi hỏi trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và các nghiệp vụ liên quan đến quốc tế (= Không chấp nhận các công việc lao động đơn giản)
・Phải tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trường chuyên môn tại Nhật, hoặc có một kinh nghiệm nhất định về nghiệp vụ
・Được nhận mức lương bằng hoặc hơn người Nhật trong lĩnh vực tương tự
・Có thể dẫn gia đình sang
・Có thể chuyển việc
・Nếu ở Nhật hơn 10 năm (thời gian làm việc hơn 5 năm) thì có thể đăng ký xin “Vĩnh trú”

Các loại hình công việc cho phép

Kỹ thuật (Ngành tự nhiên) ※Không quan trọng công việc có sử dụng ngoại ngữ không

Ví dụ cụ thể = Ngành IT (Lập trình viên, kỹ sư hệ thống), thiết kế Web, Thiết kế, nghiên cứu phát triển, Quản đốc công trường, Quản lý sản xuất công trường (Tự bản thân không làm việc chân tay)

Tri thức nhân văn (Ngành xã hội) ※Không quan trọng công việc có sử dụng ngoại ngữ không

 Ví dụ cụ thể = Kế toán, pháp luật, kinh doanh, tài chính, nhân sự, tổng vụ, lên kế hoạch, ngoại thương ・Nghiệp vụ quốc tế ※Công việc sử dụng ngoại ngữ hàng ngày

▼MORE

     Ví dụ cụ thể = ngoại thương, liên lạc với chi nhánh nước ngoài, đối tác công ty, làm việc tại cửa hàng miễn thuế nhiều người nước ngoài, cửa hàng thuốc bán lẻ (ngoại trừ cửa hàng ăn uống, cửa hàng tiện lợi), quản lý, phiên dịch cho thực tập sinh và người nước ngoài tại công trường, khách sạn (chỉ bao gồm lễ tân, liên lạc với công ty lữ hành), công ty lữ hành, công ty bất động sản cho người nước ngoài, công ty biên phiên dịch

▲LESS

Ngành nghề liên quan tới Cool Japan (Lĩnh vực về Anime, thời trang, thiết kế)

※Lĩnh vực mới được chấp nhận từ năm 2017
※Đối tượng là người tốt nghiệp khóa học về Anime, thời gian, thiết kế tại đại học, trường chuyên môn ở Nhật và sử dụng những kiến thức đó (chế tác Anime, thiết kế nhân vật Game, thời trang, thiết kế)

Yêu cầu học vấn

   Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trường chuyên môn tại Nhật Bản, hoặc có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực đó.

① Yêu cầu học vấn
・Đại học hoặc cao đẳng (Nhật Bản hoặc bất cứ nước nào)
・Trường chuyên môn (Chỉ trường của Nhật Bản)
Tuy nhiên, việc xin tư cách lưu trú cũng bị ảnh hưởng nhiều từ số điểm chuyên cần khi đi học đại học và trường chuyên môn của Nhật, thời gian làm thêm (có vượt quá số giờ quy định không)

② Kinh nghiệm công việc Trong trường hợp không đạt được yêu cầu của mục ① , cần có kinh nghiệm trên 10 năm với lĩnh vực tương ứng (= Bao gồm thời gian đào tạo các môn liên quan ở đại học, trường chuyên môn, trường THPT.

※ Tuy nhiên, đối với các ngành nghề biên phiên dịch, dạy học ngoại ngữ, quảng cáo hoặc các công việc giao dịch với đối tác nước ngoài, thiết kế quần áo, nội thất, phát triển sản phẩm thì chỉ cần kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

Hình thức tuyển dụng, dẫn theo gia đình, chuyển việc

・Toàn thời gian, kỳ hạn tuyển dụng tối thiểu 1 năm, nhân viên chính quy, nhân viên hợp đồng, nhân viên lương theo giờ,…
・Mức lương bằng hoặc cao hơn người Nhật ở vị trí tương tự
・Có thể dẫn gia đình theo
・Có thể chuyển việc
・Sau khi ở Nhật 10 năm (thời gian lao động từ 5 năm trở lên) thì có thể xin tư cách “Vĩnh trú”

▼MORE

Yêu cầu đối với trường học, nghiệp vụ của tư cách “Kỹ thuật – Nhân văn – Xã hội”

・Kỹ thuật… Dù tốt nghiệp cao đẳng, đại học, học viện đi nữa nhưng lĩnh vực tốt nghiệp cũng phải liên quan đến công việc
・Nhân văn xã hội… Dù tốt nghiệp cao đẳng, đại học, học viện đi nữa nhưng lĩnh vực tốt nghiệp cũng phải liên quan
・Nghiệp vụ quốc tế… Nếu tốt nghiệp đại học và học viện ở Nhật thì không cần lĩnh vực tốt nghiệp có liên quan▽Nếu tốt nghiệp đại học và học viện ở trường ở nước khác thì nếu chứng minh được năng lực tiếng Nhật thì không cần lĩnh vực tốt nghiệp có liên quan▽ Nếu tốt nghiệp trường chuyên môn tại Nhật thì lĩnh vực tốt nghiệp phải có liên quan (Nếu không đảm bảo được điều kiện này thì nhiều trường hợp không xin được tư cách lưu trú)

▲LESS