Cuộc sống ở Nhật Bản

img detail
29/04/2020 Cuộc sống ở Nhật Bản

Thẻ cư trú

  Là chứng minh thư dành cho người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Trên thẻ có ghi tư cách lưu trú và thời gian được phép lưu trú (thời hạn lưu trú).

・Từ 16 tuổi trở lên phải thường xuyên mang theo người
・Có thể dùng để chứng minh nhân thân khi ký hợp đồng hoặc làm thủ tục ở địa phương

Đối tượng được cấp thẻ cư trú

 Người nước ngoài cư trú ở Nhật Bản từ 3 tháng trở lên(=cư trú trung dài hạn)
※ Người có thời gian lưu trú dưới 3 tháng và người có visa「ngắn hạn」thì không được cấp thẻ cư trú

Cấp thẻ cư trú

① Khi được cấp phép nhập cảnh mới (dấu tem nhập cảnh)

 Được cấp thẻ tại chỗ nếu nhập cảnh tại các sân bay (Narita, Haneda, Chubu, Kansai, New Chitose, Hiroshima, Fukuoka). Nếu nhập cảnh ở các sân bay khác và cảng biển, thì hãy nộp khai báo đăng ký địa chỉ chỗ ở lên chính quyền địa phương. Sau đó, thẻ cư trú sẽ được gửi đến nhà qua đường bưu điện.

② Khi được gia hạn lưu trú

 Trước khi hết thời hạn lưu trú, nộp đơn xin gia hạn lên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ở địa phương, khi được cấp phép gia hạn thì sẽ được cấp thẻ cư trú mới.

③ Khi được đổi tư cách lưu trú

     Nếu muốn đổi mục đích lưu trú ở Nhật, nộp đơn xin đổi tư cách lưu trú lên cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, khi được cấp phép thì sẽ được cấp thẻ cư trú mới.

④ Khi được cấp tư cách lưu trú do mới sinh ra tại Nhật

     Xem liên kết dưới đây
PDF: 「Cẩm nang sinh sống và làm việc」dành cho người nước ngoài (Chương 1:Thủ tục nhập cảnh/cư trú)

    Khai báo đăng ký địa chỉ chỗ ở

 Sau khi nhận được thẻ cư trú và có chỗ ở, trong vòng 14 ngày phải nộp thông báo địa chỉ chỗ ở lên chính quyền địa phương.

※Xem chi tiết tại Vol. 3「Sống ở Nhật Bản」:Thủ tục ở chính quyền địa phương

    Khi bị mất thẻ cư trú

     Xem liên kết dưới đây
     PDF: 「Cẩm nang sinh sống và làm việc」dành cho người nước ngoài

Nộp lại thẻ cư trú

   Cần nộp lại thẻ cư trú cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương trong các trường hợp sau

・Rời khỏi Nhật Bản (kết thúc hoạt động ở Nhật và rời khỏi Nhật Bản): hãy nộp lại thẻ cư trú cho nhân viên xét duyệt xuất nhập cảnh ở sân bay hoặc cảng biển.  

・Những trường hợp khác mời xem đường link phía dưới
PDF: 「Cẩm nang sinh sống và làm việc」dành cho người nước ngoài