Kinh nghiệm của tôi

NEW post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 66 Du học và Làm việc / Sáng suốt khi lựa chọn Osaka

Gặp gỡ sempai số này Trần Thị Kiều Trinh Năm 2009 Tốt nghiệp trường THPT 〈Tỉnh Đồng Nai〉  Năm 2009 Nhập học trường...

Gặp gỡ sempai số này Trần Thị Kiều Trinh Năm 2009 Tốt nghiệp trường THPT 〈Tỉnh Đồng Nai〉  Năm 2009 Nhập học trường...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol.65 Chuyển sang làm việc tại công ty chế biến thực phẩm

Gặp gỡ sempai số này Nguyễn Thị Ly さん Năm 2016 Tốt nghiệp THPT〈Tỉnh Hải Dương〉 Năm 2016 Đăng ký vào công ty phái...

Gặp gỡ sempai số này Nguyễn Thị Ly さん Năm 2016 Tốt nghiệp THPT〈Tỉnh Hải Dương〉 Năm 2016 Đăng ký vào công ty phái...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 64 “Chìa khóa vàng” để lựa chọn một công ty tốt

Gặp gỡ sempai số này Nguyễn Duy Minh Năm 2010 Tốt nghiệp Trường THPT Hàn Thuyên 〈Bắc Ninh〉 Năm 2011 Vào học tại trường...

Gặp gỡ sempai số này Nguyễn Duy Minh Năm 2010 Tốt nghiệp Trường THPT Hàn Thuyên 〈Bắc Ninh〉 Năm 2011 Vào học tại trường...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol.63 Thực tập ngành nông nghiệp theo kiểu Hokkaido

Gặp gỡ sempai số này Chị Ngô Thị Thu Thảo Năm 2010: Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Krông Bông Năm 2011: Vào học...

Gặp gỡ sempai số này Chị Ngô Thị Thu Thảo Năm 2010: Tốt nghiệp trường Trung học Phổ thông Krông Bông Năm 2011: Vào học...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 62 Làm kỹ sư thiết kế ở Nhật

Gặp gỡ sempai số này Anh Lô Văn Thành Năm 2012: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 〈tỉnh Nghệ An〉...

Gặp gỡ sempai số này Anh Lô Văn Thành Năm 2012: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 〈tỉnh Nghệ An〉...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 61 Dịch giả cuốn tiểu thuyết được yêu thích của Nhật

Gặp gỡ sempai số này Hoàng Thị Thuý Vân Năm 2004 Tốt nghiệp trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hoá) Năm 2004 Nhập học...

Gặp gỡ sempai số này Hoàng Thị Thuý Vân Năm 2004 Tốt nghiệp trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hoá) Năm 2004 Nhập học...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 59 Đỗ kỳ thi kỹ năng và chuyển thành công sang tư cách lưu trú kỹ năng đặc định

Gặp gỡ sempai số này Anh Nguyễn Văn Tuyền Năm 2013: Tốt nghiệp cấp 2, vào làm việc tại xưởng may Năm 2017: Đăng ký tại...

Gặp gỡ sempai số này Anh Nguyễn Văn Tuyền Năm 2013: Tốt nghiệp cấp 2, vào làm việc tại xưởng may Năm 2017: Đăng ký tại...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol.58 Ước mơ về một xưởng rượu tại quê nhà

Gặp gỡ sempai số này Nguyễn Văn Khanh Năm 2008 Tốt nghiệp cấp 3 Năm 2008 Nhập học Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản...

Gặp gỡ sempai số này Nguyễn Văn Khanh Năm 2008 Tốt nghiệp cấp 3 Năm 2008 Nhập học Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Nhật Bản...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 57 Có được N2 rồi bắt đầu du học đại học ở Nhật

Gặp gỡ sempai số này Đỗ Minh Hằng Năm 2014 Tốt nghiệp THPT Năm 2014 Nhập học Trung tâm Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản –...

Gặp gỡ sempai số này Đỗ Minh Hằng Năm 2014 Tốt nghiệp THPT Năm 2014 Nhập học Trung tâm Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản –...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 56 Được giải cứu ngay trước khi bị ép về nước

Gặp gỡ sempai số này Chị Tô Thị Hiền Năm 2000 Đang học dở cấp 3 thì thôi học và phụ giúp gia đình〈Thái Bình〉 Năm...

Gặp gỡ sempai số này Chị Tô Thị Hiền Năm 2000 Đang học dở cấp 3 thì thôi học và phụ giúp gia đình〈Thái Bình〉 Năm...