Làm việc ở Nhật Bản

post
Làm việc ở Nhật Bản Vol. 8 “Bik tut” về tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế”

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Tổng hợp về tư cách “Kỹthuật...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Tổng hợp về tư cách “Kỹthuật...

post
Làm việc ở Nhật Bản Vol 7. “Bik tut” về Kỹ năng đặc định

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cẩm nang về chế độ Kỹ...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ v.v. ; Đơn vị hỗ trợ:Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam v.v.) Cẩm nang về chế độ Kỹ...

post
Làm việc ở Nhật Bản 5. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng: [Lựa chọn công ty phái cử]

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) PHÍ TRẢ CHO CÁC CÔNG TY PHÁI...

*By KOKORO(Báo Mainichi+VAIJ;Đơn vị hỗ trợ: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, v.v.) PHÍ TRẢ CHO CÁC CÔNG TY PHÁI...

post
Làm việc ở Nhật Bản 3. “Bik tut” trong [Thực tập kỹ năng]

Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việtđang sống tại...

Những điểm chính về chế độ thực tập kỹ năng ・Chiếm số lượng lớn nhất trong số những người Việtđang sống tại...

post
Làm việc ở Nhật Bản 9. Tư cách lưu trú khác (du học, hoạt động cụ thể, điều dưỡng, vv)

Du học, Gia đình lưu trú 「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu...

Du học, Gia đình lưu trú 「Du học」 là tư cách lưu trú dành cho sinh viên nước ngoài.「Gia đình lưu trú」là tư cách lưu...

post
Làm việc ở Nhật Bản 8. “Bik tut” về tư cách lưu trú “Kỹ thuật – Nhân văn xã hội – Nghiệp vụ quốc tế”

  Tư cách lưu trú điển hình cho người nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Nhật là “Kỹ thuật – Nhân văn...

  Tư cách lưu trú điển hình cho người nước ngoài được tuyển dụng và làm việc tại Nhật là “Kỹ thuật – Nhân văn...

post
Làm việc ở Nhật Bản 7. “Biết tuốt” trong [Thực tập kỹ năng]

Những người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực không chuyên môn, không kỹ thuật (Lĩnh vực lao động...

Những người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực không chuyên môn, không kỹ thuật (Lĩnh vực lao động...

post
Làm việc ở Nhật Bản 6. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng: [Phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử]

 [Điểm nhấn về phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử] ・Phí xuất cảnh của thực tập sinh được DOLAB quy định...

 [Điểm nhấn về phí dịch vụ phải trả cho công ty phái cử] ・Phí xuất cảnh của thực tập sinh được DOLAB quy định...

post
Làm việc ở Nhật Bản 5. Những điểm cần chú ý trong chế độ thực tập kỹ năng: [Lựa chọn công ty phái cử]

Có nhiều sự “May rủi” khi lựa chọn công ty phái cử, số tiền phí dịch vụ mà các bạn muốn đi thực tập kỹ năng phải...

Có nhiều sự “May rủi” khi lựa chọn công ty phái cử, số tiền phí dịch vụ mà các bạn muốn đi thực tập kỹ năng phải...

post
Làm việc ở Nhật Bản 4. Những điểm chú ý về chế độ thực tập kỹ năng: [Tổng quát]

    Mục đích ban đầu của chế độ thực tập kỹ năng là sang Nhật để trau dồi kỹ thuật của công việc đang thực hiện...

    Mục đích ban đầu của chế độ thực tập kỹ năng là sang Nhật để trau dồi kỹ thuật của công việc đang thực hiện...