Blog

post
Blog Hãy cẩn thận với thiên tai và chứng sốc nhiệt vào mùa hè ở Nhật!

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Mùa hè ở Nhật là những ngày oi nóng kéo...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Mùa hè ở Nhật là những ngày oi nóng kéo...

post
Blog Thương lượng với công ty, có được ngày nghỉ có lương!

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chị Xim đã trải qua quá trình thực tập kỹ...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chị Xim đã trải qua quá trình thực tập kỹ...

post
Blog Hội Hỗ trợ Cộng sinh Việt Nhật – Địa điểm tư vấn cho người Việt Nam ở Nhật Bản: Bản 2021

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận “Hội Hỗ...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận “Hội Hỗ...

post
Blog 1 ngày trải nghiệm gặp tượng Đại Phật và những chú hươu ở Nara

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện Đến với cố đô “Nara”, bạn có thể...

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện Đến với cố đô “Nara”, bạn có thể...

post
Blog Puchipura trong cửa hàng 100 yên_01

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Xin chào mọi người!...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Xin chào mọi người!...

post
Blog Thế vận hội Tokyo 2020 – Thông tin và những sự kiện đáng lưu ý –

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Thế vận hội Tokyo 2020” vốn bị hoãn...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Thế vận hội Tokyo 2020” vốn bị hoãn...

post
Blog Chiến dịch xóa bỏ những hành vi không chính đáng trong chương trình thực tập kỹ năng

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận (cộng...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận (cộng...

post
Blog Việt Nam OK – Nhật Bản DAME_19: Học sinh tiểu học ở Nhật đi một con đường đi học mỗi ngày?

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Các bạn có biết trẻ em tiểu học ở Nhật...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Các bạn có biết trẻ em tiểu học ở Nhật...

post
Blog Người Nhật hưởng thụ ngày cuối tuần thế nào?

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tại quốc gia có cường độ làm việc cao...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tại quốc gia có cường độ làm việc cao...

post
Blog Thông báo: Phát hiện việc sử dụng trái phép các bài báo KOKORO

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo...