POST

post
Blog Hãy cẩn thận với thiên tai và chứng sốc nhiệt vào mùa hè ở Nhật!

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Mùa hè ở Nhật là những ngày oi nóng...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Mùa hè ở Nhật là những ngày oi nóng...

post
Blog Thương lượng với công ty, có được ngày nghỉ có lương!

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chị Xim đã trải qua quá trình thực...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Chị Xim đã trải qua quá trình thực...

post
Blog Hội Hỗ trợ Cộng sinh Việt Nhật – Địa điểm tư vấn cho người Việt Nam ở Nhật...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận...

post
Blog 1 ngày trải nghiệm gặp tượng Đại Phật và những chú hươu ở Nara

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện Đến với cố đô “Nara”, bạn...

Bài viết do Cơ quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO) cùng KOKORO đồng thực hiện Đến với cố đô “Nara”, bạn...

post
Blog Puchipura trong cửa hàng 100 yên_01

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Xin chào...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)    【Collaboration blog】   Xin chào...

post
Blog Thế vận hội Tokyo 2020 – Thông tin và những sự kiện đáng lưu ý –

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Thế vận hội Tokyo 2020” vốn bị...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Thế vận hội Tokyo 2020” vốn bị...

post
Blog Chiến dịch xóa bỏ những hành vi không chính đáng trong chương trình thực tập kỹ năng

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   “Hội hỗ trợ chung sống hòa thuận...

post
Blog Việt Nam OK – Nhật Bản DAME_19: Học sinh tiểu học ở Nhật đi một con đường đi...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Các bạn có biết trẻ em tiểu học...

By KOKORO(毎日新聞社+VAIJ主催、在ベトナム日本国大使館など後援)   Các bạn có biết trẻ em tiểu học...

post
Kinh nghiệm của tôi Vol. 62 Làm kỹ sư thiết kế ở Nhật

Gặp gỡ sempai số này Anh Lô Văn Thành Năm 2012: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 〈tỉnh...

Gặp gỡ sempai số này Anh Lô Văn Thành Năm 2012: Tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú 〈tỉnh...